λαλώ

Κέντρο

Ειδικών
Θεραπειών

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Συμβουλευτική

Για το παιδί και τον ενήλικα

Όλα τα παιδιά θα πρέπει να διδάσκονται τον τρόπο να δέχονται, να θαυμάζουν, να εκτιμούν, να συγχωρούν, να εμπιστεύονται και να αγαπούν άνευ όρων το δικό τους εαυτό...

Asa Don Brown

Κέντρο Λογοθεραπείας - Ειδικών Θεραπειών "λαλώ" - Θεσσαλονίκη

Το Κέντρο Λογοθεραπείας – Ειδικών Θεραπειών “λαλώ” – Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και εχεμύθεια την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη θεραπεία Αναπτυξιακών και Επίκτητων Διαταραχών Λόγου/Ομιλίας, Μαθησιακών Δυσκολιών, όπως επίσης και Διαταραχών που σχετίζονται με τη Σίτιση (Μάσηση-Κατάποση). Επίσης παρέχεται υπηρεσία Εργοθεραπείας για την αντιμετώπιση δυσκολιών που σχετίζονται με την επίτευξη των καθημερινών δραστηριοτήτων του ατόμου αλλά και Συμβουλευτική προς τις οικογένειες με στόχο την ταχύτερη αποκατάσταση των δυσκολιών.
Στόχος του Κέντρου αποτελεί η άμεση παροχή ενημέρωσης και υποστήριξης των πελατών με τη χρήση εξειδικευμένων μέσων, για μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών του εκάστοτε ατόμου.

Υπεύθυνη Κέντρου:
Σιτσάνη Γ. Μαλαματένια MSc, NDT Bobath
Πτυχιούχος Λογοθεραπείας Ιωαννίνων (2002-2006)
MSc Γλωσσικές Διαταραχές και Εκπαιδευτική παρέμβαση
Ndt Bobath Νευροκινητικές Διαταραχές-Εγκεφαλική Παράλυση

Βιογραφικό

Το κέντρο μας συνεργάζεται με όλα τα ταμεία

lalw-paidi
Αξιολόγηση
Κατ' οίκον επισκέψεις
error: