Φιλοσοφία

Εχεμύθεια: Στο χώρο μας, τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν ασφαλή.

Ειλικρίνεια: Οι θεραπευτές, οφείλουν να σας μιλούν με ειλικρίνεια για την πλήρη εικόνα του θεραπευόμενου αλλά και την πορεία εξέλιξης του ανά πάσα στιγμή.

Αποτελεσματικότητα: Η συνεχόμενη εμπειρία και διαρκής επιμόρφωση των θεραπευτών μας, η συνεργασία με άλλες ειδικότητες, όπως και η τακτική    ενημέρωση των οικογενειών, επισφραγίζουν την αποτελεσματικότητα του κέντρου μας, αυξάνοντας στο μέγιστό την ισορροπία μεταξύ κόστους και ποιότητας των υπηρεσιών.

Σεβασμός:  Στο χώρο μας, αντιμετωπίζεται με σεβασμό η οποιαδήποτε ανησυχία σας σχετικά τις ανάγκες του θεραπευόμενου αλλά και την εξέλιξη του. Επίσης αναγνωρίζεται η αξία της οικογένειας ως προς το θεραπευτικό έργο, γι’ αυτό και ενισχύεται.

ΠΗΓΗ: λαλώ   Σιτσάνη Μαλαματένια,  Λογοθεραπεύτρια MSc, Ndt Bobath