Συχνές ερωτήσεις

Ποιοι μπορεί να χρειαστούν λογοθεραπεία;

Λογοθεραπεία μπορεί να χρειαστεί κάποιος σε οποιαδήποτε ηλικία.  Αυτό σημαίνει ότι η λογοθεραπεία απευθύνεται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες ή ηλικιωμένους. Σε πολύ γενικές γραμμές αυτό που διαφοροποιεί τα παιδιά από τους ενήλικες είναι ο χρόνος και η αιτία εμφάνισης του προβλήματος. Τα παιδιά συνήθως χρειάζονται τη βοήθεια του λογοθεραπευτή λόγω κάποιας αναπτυξιακής διαταραχής (συνήθως την έχουν εκ’ γενετής), η οποία παρεμποδίζει την ομαλή έναρξη, εξέλιξη και ολοκλήρωση των ικανοτήτων λόγου/ομιλίας (πριν την κατάκτηση της γλωσσικής ικανότητας). Από την άλλη πλευρά συνήθως οι ενήλικες ζητούν τη βοήθεια του λογοθεραπευτή λόγω κάποια επίκτητης διαταραχής, η οποία εμφανίστηκε ενώ η γλωσσική ικανότητα ήταν ήδη κατακτημένη  (πχ. μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο).

Για περισσότερες πληροφορίες μεταφερθείτε στην ενότητα Παθήσεις.

Πηγή:  λαλώ Σιτσάνη Μαλαματένια,  Λογοθεραπεύτρια MSc, Ndt Bobath

Πότε πρέπει να ξεκινήσει κάποιος θεραπεία (λογοθεραπεία- εργοθεραπεία);

Όσο το δυνατόν πιο άμεσα! Δηλαδή στην αρχή του εντοπισμού των πρώτων συμπτωμάτων.  Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου υπάρχει τραυματισμός του εγκεφάλου και η θεραπεία είναι προτιμότερο να ξεκινήσει μετά την «ανάρρωση» των προσβεβλημένων περιοχών του εγκεφάλου.

Η έγκαιρη παρέμβαση – θεραπεία μπορεί:

  1. Να αποτρέψει τον πολλαπλασιασμό των δυσκολιών (χειροτέρευση της κατάστασης).
  2. Να αποτρέψει τις παράπλευρες επιπτώσεων-συνέπειες στον πάσχοντα (πχ. νευρικότητα, επιθετικότητα, κοινωνική απόσυρση, θλίψη κτλ.).

Πηγή:  λαλώ Σιτσάνη Μαλαματένια,  Λογοθεραπεύτρια MSc, Ndt Bobath

Πόσο καιρό διαρκεί η θεραπεία (λογοθεραπεία-εργοθεραπεία) και πως πραγματοποιείται;

Συχνά οι οικογένειες αναρωτιούνται για το πόσο καιρό διαρκεί η περίοδος θεραπείας αλλά και με ποιο τρόπο πραγματοποιείται.

Η θεραπεία – αποκατάσταση των δυσκολιών δεν είναι ίδια για όλους! Μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο ως προς τον τρόπο, τη συχνότητα και τη διάρκεια. Εξαρτάται από την πάθηση, την ηλικία, την προσωπικότητα του ατόμου, το βαθμό συνεργασίας του ίδιου του ατόμου αλλά και της οικογενείας. Σε όλες τις περιπτώσεις ο θεραπευτής (λογοθεραπευτής- εργοθεραπευτής), θα πρέπει να σχεδιάσει ένα πλάνο παρέμβασης, στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παραπάνω παράγοντες. Επίσης το θεραπευτικό πλάνο θα πρέπει να ορίζεται  από τους εξατομικευμένους στόχους, τους οποίους ο ίδιος ο θεραπευτής έχει θέσει, βάσει των ειδικών δυσκολιών και δυνατοτήτων που παρατηρεί. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό, θα μπορέσουν να επιφέρουν τη μέγιστη δυνατή βελτίωση στο άτομο με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό.

Πηγή:  λαλώ Σιτσάνη Μαλαματένια,  Λογοθεραπεύτρια MSc, Ndt Bobath

Οι διαταραχές με τις οποίες ασχολούνται οι λογοθεραπευτές και οι εργοθεραπευτές θεραπεύονται;

Αναλόγως με την περίπτωση (πάθηση) και την ηλικία του ατόμου μπορούμε να μιλάμε είτε για πλήρη είτε για μερική αποκατάσταση. Όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες!  Σε ορισμένες βαριές περιπτώσεις  είναι  αδύνατον να μιλάμε για  πλήρη αποκατάσταση (πχ. εγκεφαλική παράλυση, αυτισμός). Ωστόσο σε τέτοιες περιπτώσεις, ακόμα και οι μικρές βελτιώσεις έχουν τη δύναμη να αυξήσουν εντυπωσιακά την ποιότητα ζωής των ίδιων των ατόμων αλλά και των οικογενειών τους. Σε ελαφρύτερες περιπτώσεις συνήθως μιλάμε για πλήρη αποκατάσταση. Οι παράγοντες συνεργασία, σταθερότητα και συχνότητα των θεραπειών θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη μεγιστοποίηση της βελτίωσης σε κάθε περίπτωση.

Πηγή:  λαλώ Σιτσάνη Μαλαματένια,  Λογοθεραπεύτρια MSc, Ndt Bobath

Πως μπορεί η εργοθεραπεία να βοηθήσει παιδί μου;

Με τις κατάλληλες ασκήσεις, στρατηγικές και δραστηριότητες, ο εργοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί:

  • Στην αυτοφροντίδα (πχ. βούρτσισμα, δοντιών, κούμπωμα κουμπιών- φερμουάρ, χρήση κουταλιού, πιρουνιού κατά τη σίτιση κτλ.).
  • Στην συνεργασία χεριού – ματιού ( πχ. αντιγραφή από τον πίνακα στο τετράδιο  κτλ.).
  • Στις λεπτές κινήσεις ( πχ. σύλληψη και χρήση ψαλιδιού, μολυβιού κτλ.).
  • Στις αδρές κινήσεις (κούνια, σκαρφάλωμα, πήδημα ψηλά, κλωτσιά μπάλας κτλ.).
  • Στο σχεδιασμό και την οργάνωση δραστηριοτήτων.
  • Στην αισθητηριακή επεξεργασία (κατάλληλη ανταπόκριση στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος που λαμβάνονται μέσω στον αισθήσεων.) Σε ορισμένες παθολογίες τα παιδιά μπορεί να αντιδρούν υπερβολικά σε αισθητηριακά ερεθίσματα (πχ άγγιγμα, ήχος κτλ.) ή και το αντίθετο (να μην αντιδρούν).
  • Στις ικανότητες προσοχής και απομνημόνευσης.

Πηγή: understood.org