Διαπαιδαγώγηση παιδιών - Εννέα ψυχολογικά προβλήματα που συνδέονται άμεσα

Συμβουλευτική

Λογοθεραπεία – Εργοθεραπεία – Ψυχολογία

Συμβουλευτική  Λογοθεραπεία – Εργοθεραπεία

Η συμβουλευτική είναι αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής πορείας ενός ατόμου. Απευθύνεται στην οικογένεια ή σε οποιονδήποτε έχει αναλάβει την φροντίδα του ατόμου που χρήζει θεραπειών.

Η συμβουλευτική μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον θεραπευτή  πριν την έναρξη της αποκατάστασης ως πρόληψη, κατά τη διάρκεια των θεραπειών για ταχύτερη αποκατάσταση των δυσκολιών αλλά και μετά την ολοκλήρωση των θεραπειών προς αποφυγή παλινδρόμησης.

Ο λόγος για τον οποίο κρίνεται  απαραίτητη η συμβουλευτική καθοδήγηση είναι γιατί συχνά οι οικογένειες βιάζονται να δούνε πρόοδο ή έχουν πανικοβληθεί ή δε γνωρίζουν κατάλληλους τρόπους ώστε να βοηθήσουν. Για παράδειγμα, κάποιοι γονείς, χρησιμοποιούν επίμονα την τακτική «πες εκείνο», «πες το άλλο», οδηγώντας τα παιδιά τους σε άρνηση ομιλίας. Παρότι η πρόθεσή τους είναι να βοηθήσουν το παιδί, με τη στάση τους χειροτερεύουν την κατάσταση. Επίσης υπάρχουν και οι περιπτώσεις οικογενειών που δεν γνωρίζουν πόσο χρήσιμη  είναι η συμβολή τους στη θεραπευτική διαδικασία. Η βοήθεια της οικογένεια λοιπόν είναι πολύτιμη για τη δουλειά του θεραπευτή. Ωστόσο είναι γεγονός ότι αν δεν δοθεί με τον κατάλληλο τρόπο, τότε η πρόοδος του θεραπευόμενου μπορεί να καθυστερήσει ή και να διακοπεί πριν την ολοκλήρωση. Με την μελετημένη καθοδήγηση του θεραπευτή,μπορούν να αποφευχθούν τα λάθη, θα γίνουν κατάλληλοι χειρισμοί και το εκάστοτε άτομο θα φτάσει ταχύτερα και ομαλότερα στην αποκατάσταση των δυσκολιών του.

Ο θεραπευτής θα μπορέσει να βοηθήσει σε προβληματισμούς όπως για παράδειγμα:

  • Τι πρέπει να γίνει εκτός του χώρου θεραπειών (πχ. σπίτι, σχολείο, βόλτα κτλ.);
  • Πώς, πότε, που και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η εξάσκηση με το παιδί ή τον ενήλικα;
  • Τι πρέπει να γίνει όταν δε θέλει ο θεραπευόμενος να εξασκηθεί;
  • Πως μπορεί να ενισχυθεί η διάθεση του θεραπευόμενου για εξάσκηση;
  • Πως μπορούν να αξιοποιηθούν διάφοροι παράγοντες πχ. τα παιχνίδια του παιδιού σπιτιού, ώστε να εξασκούνται τα παιδιά κτλ, κτλ…;

Πηγή:  λαλώ  Σιτσάνη Μαλαματένια,  Λογοθεραπεύτρια MSc, Ndt Bobath

Λογοθεραπεία – Εργοθεραπεία – Ψυχολογία

Συμβουλευτική  Λογοθεραπεία – Εργοθεραπεία

Η συμβουλευτική είναι αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής πορείας ενός ατόμου. Απευθύνεται στην οικογένεια ή σε οποιονδήποτε έχει αναλάβει την φροντίδα του ατόμου που χρήζει θεραπειών.

Η συμβουλευτική μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον θεραπευτή  πριν την έναρξη της αποκατάστασης ως πρόληψη, κατά τη διάρκεια των θεραπειών για ταχύτερη αποκατάσταση των δυσκολιών αλλά και μετά την ολοκλήρωση των θεραπειών προς αποφυγή παλινδρόμησης.

Ο λόγος για τον οποίο κρίνεται  απαραίτητη η συμβουλευτική καθοδήγηση είναι γιατί συχνά οι οικογένειες βιάζονται να δούνε πρόοδο ή έχουν πανικοβληθεί ή δε γνωρίζουν κατάλληλους τρόπους ώστε να βοηθήσουν. Για παράδειγμα, κάποιοι γονείς, χρησιμοποιούν επίμονα την τακτική «πες εκείνο», «πες το άλλο», οδηγώντας τα παιδιά τους σε άρνηση ομιλίας. Παρότι η πρόθεσή τους είναι να βοηθήσουν το παιδί, με τη στάση τους χειροτερεύουν την κατάσταση. Επίσης υπάρχουν και οι περιπτώσεις οικογενειών που δεν γνωρίζουν πόσο χρήσιμη  είναι η συμβολή τους στη θεραπευτική διαδικασία. Η βοήθεια της οικογένεια λοιπόν είναι πολύτιμη για τη δουλειά του θεραπευτή. Ωστόσο είναι γεγονός ότι αν δεν δοθεί με τον κατάλληλο τρόπο, τότε η πρόοδος του θεραπευόμενου μπορεί να καθυστερήσει ή και να διακοπεί πριν την ολοκλήρωση. Με την μελετημένη καθοδήγηση του θεραπευτή, θα μπορέσουν να αποφευχθούν τα λάθη, θα γίνουν κατάλληλοι χειρισμοί και το εκάστοτε άτομο θα φτάσει ταχύτερα και ομαλότερα στην αποκατάσταση των δυσκολιών του.

Ο θεραπευτής θα μπορέσει να βοηθήσει σε προβληματισμούς όπως για παράδειγμα:

  • Τι πρέπει να γίνει εκτός του χώρου θεραπειών (πχ. σπίτι, σχολείο, βόλτα κτλ.);
  • Πώς, πότε, που και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η εξάσκηση με το παιδί ή τον ενήλικα;
  • Τι πρέπει να γίνει όταν δε θέλει ο θεραπευόμενος να εξασκηθεί;
  • Πως μπορεί να ενισχυθεί η διάθεση του θεραπευόμενου για εξάσκηση;
  • Πως μπορούν να αξιοποιηθούν διάφοροι παράγοντες πχ. τα παιχνίδια του παιδιού σπιτιού, ώστε να εξασκούνται τα παιδιά κτλ, κτλ…;

Πηγή:  λαλώ  Σιτσάνη Μαλαματένια,  Λογοθεραπεύτρια MSc, Ndt Bobath

Συμβουλευτική Ψυχολογία

Η συμβουλευτική ψυχολογία είναι μια γενική πρακτική, η οποία εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών υγείας στον τομέα της ψυχολογίας. Εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι λειτουργούν τόσο προσωπικά όσο και στις σχέσεις τους σε όλες τις ηλικίες. Η συμβουλευτική ψυχολογία ασχολείται και αντιμετωπίζει τα συναισθήματα, τις κοινωνικές, εργασιακές, σχολικές και σωματικές ανησυχίες που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους, εστιάζοντας σε τυπικές ζωτικές πιέσεις και πιο σοβαρά ζητήματα με τα οποία οι άνθρωποι αγωνίζονται ως άτομα και ως μέλη οικογενειών, οργανώσεις κτλ. Οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι βοηθούν τους ανθρώπους με σωματικά, συναισθηματικά και ψυχικά προβλήματα να βελτιώσουν την αίσθηση ευεξίας, να αμβλύνουν τα συναισθήματα δυσφορίας και να επιλύσουν τις κρίσεις. Επίσης παρέχουν αξιολόγηση, διάγνωση και θεραπεία πιο σοβαρών ψυχολογικών συμπτωμάτων.

Πηγή: APA