Πρώιμη Παρέμβαση

Σκοπός της πρώιμης παρέμβασης είναι το να αποτρέψει την ανάπτυξη δυσκολιών ή να προλάβει τις δυσκολίες, όταν αυτές βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.

Η πρώιμη παρέμβαση αναφέρεται σε όλες εκείνες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να δοθούν σε ένα παιδί και στην οικογένεια του, από τη γέννηση του παιδιού ως την ηλικία των τριών ετών (κατά άλλους ως και το τέλος της προσχολικής ηλικίας). Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν παιδιά, τα οποία γεννιούνται με εμφανείς διαταραχές-αναπηρίες (πχ. σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, βαρηκοΐα κτλ.), παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές ή παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο για αναπτυξιακές διαταραχές (πχ. παιδιά με χρόνια νοσήματα – βεβαρυμμένο ιατρικό ιστορικό, παιδιά που έχουν γεννηθεί πρόωρα, παιδιά τα οποία έχουν κακοποιηθεί ή παραμεληθεί κτλ.). Στηρίζεται σε μελέτες που υποστηρίζουν ότι ο εγκέφαλος παρουσιάζει μεγαλύτερη νευροπλαστικότητα σε πρώιμα στάδια της ανάπτυξης του, πολλαπλασιάζοντας τις πιθανότητες για απόκτηση ικανοτήτων

Η λογοθεραπεία, η εργοθεραπεία, η φυσιοθεραπεία και η ψυχολογική στήριξη ανήκουν κι’ αυτές στις υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης και μπορούν να ωφελήσουν σημαντικά τα παιδιά ευπαθών ομάδων, όταν ξεκινήσουν από την βρεφική ηλικία.

Πηγή:  λαλώ Σιτσάνη Μαλαματένια,  Λογοθεραπεύτρια MSc, Ndt Bobath