λαλώ_παθήσεις
λαλώ_παθήσεις

Παθήσεις

Παιδιά
Ποια παιδιά συνήθως χρειάζονται λογοθεραπευτική παρέμβαση-θεραπεία;

 • Παιδιά που καθυστερούν ως προς τη γλωσσική τους εξέλιξη χωρίς προφανή αιτία.  Οι δυσκολίες τους παρατηρούνται σε εκφραστικό  ή/και αντιληπτικό επίπεδο.
 • Παιδιά που καθυστερούν ως προς τη γλωσσική τους εξέλιξη ως αποτέλεσμα άλλων πρωτογενών διαταραχών (πχ. Αυτισμός, Εγκεφαλική Παράλυση, Σύνδρομα (πχ. Down), Νοητική υστέρηση, Βαρηκοΐα).
 • Παιδιά που δεν αρθρώνουν σωστά κάποιο φώνημα-φθόγγο (πχ. /ρ/, /σ/, /θ/, /δ/ κτλ.).
 • Παιδιά που πραγματοποιούν λάθη φωνολογικής φύσεως   (μαμαζόλο -μαρκαδόρος, τουτί-κουτί, σελώνα-χελώνα κτλ.).
 • Παιδιά που τραυλίζουν (πχ. παρουσιάζουν επαναλήψεις σε συλλαβές ή/και επιμηκύνσεις σε φωνήματα των λέξεων κατά τη διάρκεια της ομιλίας πχ. « Θε θε θέλω πα πα παγωτό, Φφφφάγαμε σοκολάτα»,).
 • Παιδιά που έχουν υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση πχ.  τροχαίο, τραυματίζοντας κέντρα του εγκεφάλου που αφορούν το λόγο και την ομιλία.
 • Παιδιά που σταματούν να μιλούν λόγω κάποιου ψυχολογικού τραυματισμού (πχ. απώλεια γονέα, κακοποίηση).
 • Παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάσησης/κατάποσης (πχ. παιδιά με εγκεφαλική παράλυση).
 • Παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη φωνή τους (πχ. φωνάζουν υπερβολικά και βραχνιάζουν ή παρουσιάζουν αλλαγές στη φωνή λόγω εφηβείας κτλ.).
 • Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες – δυσκολίες στην κατάκτηση των ακαδημαϊκών /σχολικών ικανοτήτων (ανάγνωση – γραφή – μαθηματικά) και γίνονται αντιληπτές στο σχολείο.
 • Παιδιά με σχιστίες (γεννιούνται με δυσπλασίες στα χείλη ή στην υπερώα).
 • Παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες.

Η παραπάνω λίστα δεν περιλαμβάνει με λεπτομέρεια όλες τις περιπτώσεις λογοθεραπευτικής παρέμβασης/θεραπείας σε παιδιά, ενώ παράλληλα λείπουν οι επιστημονικές ονομασίες των διαταραχών.
Για τις επιστημονικές ονομασίες των διαταραχών ρωτήστε το λογοθεραπευτή σας.

Ενήλικες
Ποιοι ενήλικες συνήθως χρειάζονται λογοθεραπευτική παρέμβαση –θεραπεία;

 • Ενήλικές και ηλικιωμένοι που έχουν χάσει μερικώς ή πλήρως την ήδη κατακτημένη γλωσσική ικανότητα μετά από τραυματισμό στο κεφάλι ή εγκεφαλικό επεισόδιο με αποτέλεσμα να μην κατανοούν ή / και να μη μπορούν να παράγουν ομιλία.
 • Ενήλικες που παρουσιάζουν αλλαγές στη φωνή τους πχ. βραχνάδα, «κλείσιμο φωνής» είτε λόγω εσφαλμένης χρήσης της φωνής, είτε λόγω αλλοιώσεων στο λάρυγγα/φωνητικές χορδές, είτε λόγω αφαίρεσης του λάρυγγα κτλ.).
 • Ενήλικες που τραυλίζουν (παρουσιάζουν επαναλήψεις σε συλλαβές των λέξεων κατά τη διάρκεια της ομιλίας πχ. «Θε θε θε θέλω νε νε νε νερό» ή/ και επιμηκύνσεις φωνημάτων πχ. « Σσσσσσε λίγο θα φφφφφύγω»).
 • Ενήλικες που δε μπορούν να αρθρώσουν σωστά κάποιο φώνημα-φθόγγο (πχ. «ρ» ή το «σ» κτλ.).
 • Ενήλικες και ηλικιωμένοι που δε μπορούν να μασήσουν ή/και να καταπιούν μετά από εγκεφαλικό ή τραυματισμό κτλ.
 • Ηλικιωμένοι που εμφανίζουν νευροεκφυλιστικές παθήσεις (πχ. νόσος Alzheimer, Parkinson κτλ.).

Η παραπάνω λίστα δεν περιλαμβάνει με λεπτομέρεια όλες τις περιπτώσεις λογοθεραπευτικής παρέμβασης/θεραπείας σε ενήλικες και ηλικιωμένους, ενώ παράλληλα λείπουν οι επιστημονικές ονομασίες των διαταραχών.
Για τις επιστημονικές ονομασίες των διαταραχών ρωτήστε το λογοθεραπευτή σας.

 

Πηγή:   λαλώ  Σιτσάνη Μαλαματένια,  Λογοθεραπεύτρια MSc, Ndt Bobath