Κατ' οικον επισκέψεις

Σε ορισμένες περιπτώσεις δυσκολίας μετακίνησης του ίδιου του θεραπευόμενου (παιδί, ενήλικας, ηλικιωμένος) ή της οικογένειας,  οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και στο σπίτι. Ο θεραπευτής όμως είναι αυτός που θα κρίνει και οφείλει να ενημερώσει την οικογένεια για το αν ο χώρος και οι συνθήκες είναι κατάλληλες ώστε να υπάρξει πρόοδος (πχ. ήσυχο περιβάλλον, ύπαρξη απαραίτητων υλικών κτλ.).

Πηγή:λαλώ  Σιτσάνη Μαλαματένια,  Λογοθεραπεύτρια MSc, Ndt Bobath