Το παιχνίδι ως μέσω θεραπείας

Το παιχνίδι αποτελεί ένα από τα αποτελεσματικότερα μέσα θεραπείας στην παιδική ηλικία. Χρησιμοποιείται αυτόνομα ή σε συνδυασμό με άλλα εξειδικευμένα μέσα θεραπείας με στόχο την ανάπτυξη χαράς και εμπιστοσύνης την ενίσχυσης της μάθησης και του ρυθμού αποκατάστασης των δυσκολιών.

Τη σημασία του παιχνιδιού έχουν επιβεβαιώσει εδώ και χρόνια πλήθος ειδικών, οι οποίοι επιβεβαιώνουν την αξία του στην ψυχική υγεία των παιδιών και στη μάθηση. Με λίγα λόγια παιδί = παιχνίδι και παιχνίδι = παιδί! Ο καλύτερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος για να βοηθήσεις ένα παιδί είναι μέσω του παιχνιδιού, καθώς αυτό αποτελεί το βασικό του ενδιαφέρον! Σαφώς και το παιχνίδι δεν είναι ο μοναδικός τρόπος για να βοηθηθεί ένα παιδί. Οι λογοθεραπευτές έχουν στη διάθεση τους ποικίλα μέσα για να βοηθούν τα παιδιά στη γλωσσική τους εξέλιξη (εξειδικευμένες κάρτες, βιβλία, προγράμματα στον υπολογιστή κτλ.), τα οποία χρησιμοποιούν σε συνδυασμό με το παιχνίδι!

Επίσης είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί, ότι η χρήση του παιχνιδιού από τον ειδικό εξυπηρετεί σαφέστατα τους εξειδικευμένους στόχους που έχει θέσει για το παιδί αναλόγα με τις ανάγκες του!

Για τους εκπαιδευτικούς – θεραπευτικούς τρόπους αξιοποίησης του παιχνιδιού με τα παιδιά σας, συμβουλευτείτε τον θεραπευτή σας.

Το παιχνίδι λοιπόν ως αυτόνομο ή συμπληρωματικό μέσω θεραπείας/εκπαίδευσης:

  • Δημιουργεί αίσθημα χαράς στο παιδί.
  • Ενισχύει το κίνητρο του παιδιού για μάθηση.
  • Συμβάλει στην ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ παιδιού και θεραπευτή.
  • Συμβάλει στη ταχύτερη αποκατάσταση των δυσκολιών.

Πηγή: λαλώ Σιτσάνη Μαλαματένια,  Λογοθεραπεύτρια MSc, Ndt Bobath