θεραπεια_λαλω

Θεραπεία

Συχνά οι οικογένειες αναρωτιούνται για το πόσο καιρό διαρκεί η περίοδος θεραπείας αλλά και με ποιο τρόπο πραγματοποιείται.

Η θεραπεία – αποκατάσταση των δυσκολιών δεν είναι ίδια για όλους!

Μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο ως προς τον τρόπο, τη συχνότητα και τη διάρκεια. Εξαρτάται από την πάθηση, την ηλικία, την προσωπικότητα του ατόμου, το βαθμό συνεργασίας του ίδιου του ατόμου αλλά και της οικογενείας. Σε όλες τις περιπτώσεις ο θεραπευτής (λογοθεραπευτής- εργοθεραπευτής), θα πρέπει να σχεδιάσει ένα πλάνο παρέμβασης, στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παραπάνω παράγοντες. Επίσης το θεραπευτικό πλάνο θα πρέπει να ορίζεται από τους εξατομικευμένους στόχους, τους οποίους ο ίδιος ο θεραπευτής έχει θέσει, βάσει των ειδικών δυσκολιών και δυνατοτήτων που παρατηρεί. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό, θα μπορέσουν να επιφέρουν τη μέγιστη δυνατή βελτίωση στο άτομο με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό.

Πηγή: λαλώ   Σιτσάνη Μαλαματένια,  Λογοθεραπεύτρια MSc, Ndt Bobath