λαλώ_διάγνωση

Διάγνωση

Συνήθως οι ιδιώτες λογοθεραπευτές/ εργοθεραπευτές διαθέτουν την εμπειρία αλλά και εξειδικευμένα εργαλεία-τεστ, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν τις δυσκολίες αλλά και την πάθηση του ατόμου. Ωστόσο η επίσημη γνωμάτευση, στην οποία αναγράφεται η διάγνωση του ατόμου, δίνεται από δημόσιο φορέα (Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης ΚΕΣΥ, πρώην ΚΕΔΔΥ)  και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επισήμως (σχολεία, ασφαλιστικά ταμεία κτλ.).

Πηγή: λαλώ     Σιτσάνη Μαλαματένια,  Λογοθεραπεύτρια MSc, Ndt Bobath