λαλώ_διάγνωση

Διάγνωση

Συχνά ζητείται από τους ενδιαφερόμενους μία πρώτη αξιολόγηση των δυσκολιών από κάποιον ιδιώτη λογοθεραπευτή. Σε πολλές περιπτώσεις, οι λογοθεραπευτές/ εργοθεραπευτές διαθέτουν την εμπειρία αλλά και εξειδικευμένα εργαλεία-τεστ, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν τις δυσκολίες αλλά και την πάθηση του ατόμου. Ωστόσο η επίσημη γνωμάτευση στην οποία αναγράφεται η διάγνωση του ατόμου, δίνεται από δημόσιο φορέα (Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Διαφοροδιάγνωση Διάγνωσης και Υποστήριξης «ΚΕΔΔΥ») της εκάστοτε περιοχής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επισήμως (σχολεία, ασφαλιστικά ταμεία κτλ.).

Πηγή: λαλώ     Σιτσάνη Μαλαματένια,  Λογοθεραπεύτρια MSc, Ndt Bobath