Μουσική

Στο χώρο μας η μουσική και το τραγούδι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όταν κριθεί απαραίτητο με στόχο να ενισχυθούν η καλή διάθεση και αλληλεπίδραση, η ακουστική προσοχή και επεξεργασία, η γλωσσική κατανόηση και παραγωγή και η ταχύτητα αποκατάστασης..

Είναι γνωστό πως η  μουσική μπορεί να προσφέρει θετικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής πρακτικής, χαλαρώνοντας και δημιουργώντας ευχάριστη διάθεση στο θεραπευομενο  αλλά και στο θεραπευτή αυξάνοντας παράλληλα τις πιθανότητες ταχύτερης αποκατάστασης. Αυτό δε σημαίνει ωστόσο, ότι πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί άκριτα σε κάθε περίπτωση.

Η σχέση της γλώσσας με τη μουσική, έχει απασχολήσει  ποικίλες επιστήμες. Το ενδιαφέρον ξεκινάει από παλιά και εκτυλίσσεται μέχρι και σήμερα, δίνοντας σημαντικές πληροφορίες για μια στενή σχέση σε επίπεδο εγκεφάλου αλλά και μάθησης. Η ερευνητική δραστηριότητα γύρω από τη βελτίωση των γλωσσικών προβλημάτων μέσω μουσικής εξάσκησης,  παρατηρείται από την εποχή του 60 και έπειτα. Παλαιότερες αλλά και σύγχρονες  έρευνες  δείχνουν, ότι η στοχευμένη μουσική εξάσκηση και το τραγούδι, μπορεί να βελτιώσει τις γλωσσικές ικανότητες τυπικώς αναπτυσσόμενων παιδιών αλλά και παιδιών και ενηλίκων με ποικίλες αναπτυξιακές και νευρολογικές παθήσεις (τραυλισμός, πάρκινσον, αφασία, αυτισμός, δυσλεξία, νοητική υστέρηση, καθυστέρηση λόγου/ομιλίας). Η μουσική εξάσκηση είναι μία έμμεση θεραπευτική προσέγγιση που φαίνεται ευχάριστη και ωφέλιμη για τις γλωσσικές ικανότητες πασχόντων και μη. Όπως το τραγούδι έτσι και η ομιλία έχει κι αυτή το δικό της ρυθμό και τη δική της μελωδία.

Στο χώρο μας η μουσική και το τραγούδι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όταν κριθεί απαραίτητο με στόχο να ενισχυθούν:

  • η καλή διάθεση και αλληλεπίδραση.
  • η ακουστική προσοχή και επεξεργασία.
  • η γλωσσική κατανόηση και παραγωγή.
  • η ταχύτητα αποκατάστασης.

Πηγή:   λαλώ  Σιτσάνη Μαλαματένια,  Λογοθεραπεύτρια MSc, Ndt Bobath