Εκπαίδευση Λογοθεραπευτών – Εργοθεραπευτών

Κάθε νέος θεραπευτής στο ξεκίνημά του αλλά και κατά την διάρκεια της εργασιακής του πορείας ενδέχεται να χρειαστεί την καθοδήγηση ενός εμπειρότερου ή πιο εξειδικευμένου σε κάποια διαταραχή λογοθεραπευτή – εργοθεραπευτή. Η καθοδήγηση του θεραπευτή μπορεί να γίνει δια ζώσης, τηλεφωνικά ή και διαδικτυακά σε περιπτώσεις απόστασης. Ο καθοδηγούμενος θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος στο αίτημά του, συνεπής και συνεργάσιμος, ώστε να υπάρξει αποτελεσματικότητα. Η καθοδήγηση στηρίζεται σε εμπειρικά και ερευνητικά δεδομένα.

Πηγή: λαλώ   Σιτσάνη Μαλαματένια,  Λογοθεραπεύτρια MSc, Ndt Bobath